Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:

A.

Làm mất lực cản của môi trường đối với chuyển động đó.

B.

 Tác dụng vào ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian.

C.

Kích thích lại dao động sau khi dao động đã bị tắt hẳn.

D.

 Cung cấp cho vật một năng lượng đúng bằng năng lượng vật mất đi sau mỗi chu kì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã cung cấp cho vật một năng lượng đúng bằng năng lượng đã mất đi sau mỗi chu kì.  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...