Đặt ba điện tích điểm q1 = 2.10-8C; q2 = 10-8C; q3 = 10-8C lần lượt tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác vuông ABC (góc A = 90°). Biết AB = 3cm; AC = 4cm. Lực điện tác dụng lên điện tích q1

A.

2,3.10-3N

B.

4,6.10-3N

C.

3,2.10-3N

D.

6,4.10-3N

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2,3.10-3N

Do điện tích cùng dấu nên ta thấy hợp lực tác dụng lên điện tích q1 như hình vẽ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.