Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa, do:

A.

Trong sự hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu.

B.

Bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều.

C.

Đồng bằng nằm ở chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi xuống.

D.

Các sông miền Trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.