Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng img1 lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc img2. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L bằng:         

A.

img1V.

B.

100V.

C.

img1V.

D.

120V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi img1 lần lượt là độ lệch pha giữa u và i trước và sau khi L thay đổi ta có img2  img3  img4  img5  img6  img7 

Mặt khác: img8 img9  img10  img11 

Giải phương trình trùng phương img12

Ngoài ra img13

Giải img14.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.