Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A.

lệch pha $90^0$ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B.

trễ pha $60^0$ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C.

cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

D.

sớm pha $30^0$ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Hệ quả của hiện tượng cộng hưởng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.