Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm là ZL, dung kháng của tụ điện là ZC. Nếu ZL=ZC thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch:

A.

Lệch pha 900 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B.

Sớm pha 600 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C.

Trễ pha 300 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

D.

Cùng pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Khi img1 mạch xảy ra cộng hưởng img2 điện áp hai đầu mạch luôn cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.