Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì các điện áp hiệu dụng có quan hệ img1 Khi đó dòng điện sớm pha hay trễ pha một góc bằng bao nhiêu so với điện áp hai đầu đoạn mạch ?

A.

Trễ pha π/3.      

B.

Sớm pha π/3.

C.

Sớm pha π/6.   

D.

Trễ pha π/6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ u sớm pha hơn i: img1  → i trễ pha hơn i góc : img2   

 

Vậy đáp án đúng D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.