Đất feralit có đặc tính chua là do nguyên nhân nào sau đây?

A.

Mưa nhiều rửa trôi các chất badơ dễ tan.

B.

Quá trình phong hóa mạnh.

C.

Có sự tích tụ oxit sắt (Fe203).

D.

Có sự tích tụ oxit nhôm (A1203).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Đất feralit có đặc tính chua là do mưa nhiều rửa trôi các chất bazo dễ tan (sgk Địa lí 12 trang 46).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.