Đất feralit có màu đỏ vàng do:

A.

Nhận được nhiều ánh sáng Mặt trời.

B.

Lượng phù sa trong đất lớn.

C.

Hình thành trên đá mẹ có nhiều chất badơ.

D.

Tích tụ nhiều ôxit sắt và ôxit nhôm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Đất feralit có màu đỏ vàng do có sự tích tụ ô ôxit sắt và ôxit nhôm tạo ra màu đỏ vàng (sgk Địa lí 12 trang 46).

Vậy đáp án là D 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.