Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V vào cuộn sơ cấp của một máy giảm áp. Tại cuộn thứ cấp, điện áp hiệu dụng là 12 V và có số vòng dây là 30 vòng. Số vòng đây của cuộn sơ cấp là:

A.

950 vòng.

B.

850 vòng.

C.

750 vòng.

D.

700 vòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

950 vòng.

Ta có: N1 = N2 = 950 vòng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.