Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có L thay đổi được. Khi L = 0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng:

A.

0.

B.

.

C.

.

D.

∞ (rất lớn).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Ta có P = UIcosφ = I2R =

Khi L = 0 thì P = = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.