Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm img1 thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức img2. Tại thời điểm cường độ tức thời của dòng điện qua cuộn cảm có giá trị 1,5A thì điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là 100V. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có biểu thức là:

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 vì mạch chỉ chứa cuộn cảm nên u và i vuông pha, ta ap dụng công thức độc lập thời gian: img2   .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.