Đặt một vật bằng hợp kim Zn-Cu trong không khí ẩm. Quá trình xảy ra ở cực âm là:

A.

Zn  Zn2+ + 2e.

B.

Cu  Cu2+ + 2e.

C.

2H+ + 2e  H2.

D.

2H2O + 2e  2OH + H2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Zn  Zn2+ + 2e.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...