Đất ở các đồng bằng ven biển miền Trung thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông là do:

A.

Các đồng bằng này nằm ở ven biển.

B.

Biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành đồng bằng.

C.

Phần nhiều hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

D.

Trên bề mặt đồng bằng không có sông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.