Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu giảm số vòng dây của cuộn thứ cấp 15% thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở bị giảm đi 60V so với lúc đầu. Điện áp hiệu dụng ban đầu của cuộn thứ cấp khi để hở là:

A.

400V.

B.

150V.

C.

600V.

D.

900V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Công thức máy biến áp lý tưởng: img1  + Khi giảm số vòng dây cuộn thứ cấp: img2  + Từ hai phương trình trên ta được: img3   

Vậy đáp án đúng A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.