Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi f để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, giá trị của f bằng:

A.

f = .

B.

f = .

C.

f = .

D.

f = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

f = .

Ta có: I =

Để cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại thì mẫu số của biểu thức trên phải đạt giá trị cực tiểu ωL – = 0  ω = f = .

Khi đó, trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.