Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều u = 100img1cosimg2(V). Biết R = 50Ω,

ZL - ZC = img3. Biểu thức của dòng điện qua mạch là:

A.

img1A.

B.

img1A.

C.

img1A.

D.

img1A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tổng trở của mạch: img1 

Cường độ dòng điện cực đại: img2 

Độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện img3 

Biểu thức cường độ dòng điện: img4A

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...