Đầu A của một sợi dây dài đàn hồi dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T = 10 s. Tốc độ truyền sóng trên dây v = 0,2 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha bằng:

A.

1 (m).

B.

2 (m).

C.

3 (m).

D.

4 (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 (m).

Giả sử phương trình dao động của nguồn O: uO = Acosωt.

Phương trình dao động của điểm M cách O một khoảng dM là:

uM(t) = Acos(ωt – dM)

Phương trình dao động của điểm N cách O một khoảng dN là:
uN(t) = Acos(ωt – dN)

Độ lệch pha dao động giữa N và M là: ∆φ = (dM – dN). Để M và N dao động ngược pha thì ∆φ = (2k + 1)π với k ϵ Z  (dM – dN) = (2k + 1)π

(dM – dN) = (2k + 1) với k ϵ Z.

Suy ra khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha:

∆d = ∆d = = 1 (m).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...