Dấu gạch ngang trong đoạn văn dưới đây có tác dụng gì ?
“Những câu chuyện cổ tích nói về người tốt bị người xấu ghen ghét, hãm hại, nhưng họ đã vượt qua mọi thử thách, cuối cùng được hưởng hạnh phúc là :
-Tấm Cám
-Thạch Sanh
-Sọ Dừa”

A.

Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê

B.

Đánh dấu phần chú thích

C.

Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong hội thoại

D.

Đánh dấu đoạn xuống dòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.