Dấu hiệu nào sau đây không đặc trưng cho sự tiến bộ sinh học?

A.

Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao.

B.

Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao. 

C.

Khu phân bố mở rộng và liên tục.

D.

Nội bộ phân hóa ngày càng đa dạng phong phú.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...