Đâu không phải đặc điểm của địa hình bán bình nguyên và đồi trung du của nước ta:

A.

Địa hình đồi trung du phần nhiều là các thềm phù sa cổ bị chia cắt do tác động của dòng chảy.

B.

Dải đồi trung du thu hẹp ở rìa đồng bằng ven biển miển Trung.

C.

Dải đồi trung du rộng nhất nằm ở đồng bằng sông Hồng.

D.

Bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở Đông Nam Bộ

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đặc điểm của địa hình bán bình nguyên và đồi trung du của nước ta không bao gồm dải đồi trung du rộng nhất nằm ở đồng bằng sông Hồng vì dải đồng trung du rộng nhất nằm ở rìa phía Bắc và phía Tây Đồng bằng sông Hồng chứ không phải nằm ở Đồng bằng sông Hồng.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...