Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?

A.

Tăng cường độ quang hợp   

B.

Tăng diện tích lá

C.

Tăng hệ số kinh tế   

D.

Tăng cường độ hô hấp

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hô hấp làm tiêu giảm sản phẩm quang hợp → để tăng năng suất không nên tăng cường độ hô hấp.

Vậy đáp án đúng là D          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...