Đâu là chính sách đối ngoại của Nga thời kì sau Liên Xô tan rã?

A.

Ngả hẳn về phương Tây để nhận được viện trợ.

B.

Chỉ thiết lập quan hệ với các nước châu Á.

C.

Một mặt ngả về phương Tây, mặt khác chống lại các nước châu Á.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.