Đâu là nhận xét đúng về giai cấp công nhân Việt Nam

A.

ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam.

B.

ra đời sau giai cấp tiểu tư sản Việt Nam.

C.

ra đời cùng giai cấp tư sản Việt Nam.

D.

ra đời sau giai cấp tư sản Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.