Dầu, mỡ có cấu trúc gồm

A.

glixêrol liên kết với 4 axit béo.

B.

glixêrol liên kết với 3 axit béo.

C.

glixêrol liên kết với 2 axit béo.

D.

glixêrol liên kết với 1 axit béo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Glixêrol liên kết với 3 axit béo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...