Đầu năm 1945, khi Chiến tranh thế giới thứ 2 đi vào giai đoạn kết thức, những vấn đề cấp bách nào đã đặt ra trước các nước Đồng Minh là:

A.

         khôi phục kinh tế sau chiến tranh kết thúc.

B.

         nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia thành quả thắng lợi sau chiến tranh.

C.

         thành lập tòa án xét xử tội phạm chiến tranh.

D.

         bắt sống Hitle.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 4 Cách giải: Những vẫn đề cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh khi Chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn kết thúc bao gồm: + Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn phát xít. + Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. + Việc phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước        

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.