Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành tổ chức nào?

A.

Mặt traahn Liên Việt

B.

Mặt trân quốc dân Việt Nam

C.

Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam

D.

Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mật trận Liên Việt

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...