Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)?

A.

Thực hiện quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau về kinh tế giữa các thành viên

B.

Phối hợp giữa các nước thành viên trong các kế hoạch kinh tế dài hạn

C.

Giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất

D.

“Khép kín cửa” không hòa nhập với nền kinh tế thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

“Khép kín cửa” không hòa nhập với nền kinh tế thế giới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.