Dây AB căng ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là ?          

A.

100 m/s

B.

50 m/s.

C.

25 cm/s.

D.

2,5 cm/s .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điều kiện có sóng dừng trên dây với hai đầu cố định  img1, với n là số bó sóng Trên đoạn dây AB thấy có 5 nút sóng img2 img3 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.