Dãy các chất được sắp xếp theo chiều lực bazơ tăng dần là:

A.

Điphenylamin, phenylamin, amoniac, metylamin, đimetylamin.

B.

Đimetylamin, phenylamin, điphenylamin, amoniac, metylamin.

C.

Đimetylamin, metylamin, amoniac, phenylamin, điphenylamin.

D.

Amoniac, metylamin, đimetylamin, điphenylamim, phenylamin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điphenylamin, phenylamin, amoniac, metylamin, đimetylamin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.