Dãy các ion kim loại nào sau đây đều bị Zn khử thành kim loại?        

A.

Pb2+, Ag+, Al3+.

B.

Cu2+, Mg2+, Pb2+.

C.

Cu2+, Ag+, Na+

D.

Sn2+, Pb2+, Cu2+

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: HS ghi nhớ câu kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra dung dịch muối của chúng. Hướng dẫn giải: Zn khử được các ion Sn2+, Pb2+, Cu2+

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.