Dãy các polime được điều chế bằng cách trùng ngưng là :

A.

polibutađien, tơ axetat, nilon-6,6.        

B.

nilon-6,6, tơ axetat, tơ nitron.

C.

nilon-6, nilon-7, nilon-6,6.

D.

nilon-6,6, polibutađien, tơ nitron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nilon-6, nilon-7, nilon-6,6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.