Dãy chất và ion nào sau đây chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng hóa học ?

A. H2S và Cl-.
B. SO2 và I-.
C. Na và S2-.
D. Fe2+ và Cl-.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.