Dãy gồm các chất có khả năng phản ứng tạo ra polime là:

A.

phenol, metyl metacrylat, anilin.          

B.

etilen, buta-1,3-đien, cumen.

C.

stiren, axit ađipic, acrilonitrin. 

D.

1,1,2,2-tetrafloeten, clorofom, propilen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

stiren, axit ađipic, acrilonitrin. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.