Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A.

1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

B.

Buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

C.

Stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.

D.

1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.