Đây là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học:

A.

Đưa vào “Sách đỏ Việt Nam” những động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ.

B.

Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.

C.

Tăng cường bảo vệ rừng và đẩy mạnh việc trồng rừng.

D.

Nghiêm cấm việc khai thác rừng, săn bắn động vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.