Dãy nào dưới đây được sử dụng để điều chế poli(vinyl ancol)?

A.

CH≡CH X Y poli(vinyl ancol).

B.

CH≡CH Y poli(vinyl ancol).

C.

CH2=CH2 poli(vinyl ancol).

D.

CH2=CH2 poli(vinyl ancol).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH≡CH Y poli(vinyl ancol).

CH≡CH CH3COOCH=CH2  n

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.