Dãy núi nào ở nước ta có thiên nhiên phân hoá đủ ba đai cao?

A.

Cánh cung Ngân Sơn.

B.

Hoàng Liên Sơn.

C.

Phanxipăng. 

D.

Trường Sơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Dãy núi Hoàng Liên Sơn ở nước ta có thiên nhiên phân hoá đủ ba đai cao vì chỉ có dãy Hoàng Liên Sơn mới có các bề mặt cao trên 2600m.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...