Dãy số img1 nào sau đây có giới hạn khác số img2 khi img3 dần đến vô cùng?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta tính giới hạn của các dãy số trong từng đáp án: +) Đáp án A:         img1  img2. +) Đáp án B:         img3 img4. +) Đáp án C:          Cách 1:         Ta có img5img6 img7 img8. Cách 2: Bước 1: Ta chứng minh img9 giảm và bị chặn dưới bởi img10. Thật vậy bằng quy nạp ta có img11. Giả sử img12  Vậy img13. Hơn nữa img14 nên img15 là dãy giảm Suy ra img16 có giới hạn img17  Bước 2: Ta có img18 img19. +) Đáp án D:         Ta có img20 img21.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...