Dãy gồm các chất đều làm xanh quỳ tím ẩm là ?          

A.

Anilin, amoniac, glyxin.      

B.

Metylamin, alanin, amoniac.

C.

Etylamin, anilin, alanin.            

D.

Metylamin, lysin, amoniac.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.