Để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở các đồng bằng của nước ta cần:

A.

Áp dụng biện pháp nông lâm kết hợp.

B.

Ngăn chặn nạn du canh, du cư.

C.

Thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc.

D.

Chống suy thoái và ô nhiễm đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở các đồng bằng của nước ta cần canh tác hợp lí, chống suy thoái và ô nhiễm đất: chống bạc màu, glây, nhiễm phèn, nhiễm mặn, bón phân cải tạo đất thích hợp, chống ô nhiễm đất do chất độc hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải công nghiệp chứa chất độc hại,… (sgk Địa lí 12 trang 61).

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.