Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào sau đây?

A.

Điện phân muối clorua khan nóng chảy tương ứng.

B.

Dùng CO hoặc H2 dư để khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao.

C.

Điện phân dung dịch muối clorua bão hòa tương ứng có vách ngăn.

D.

Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điện phân muối clorua khan nóng chảy tương ứng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...