Để điều chế Fe từ dung dịch FeCl3, trong các cách làm sau:

(1) Dùng Zn để khử Fe3+ trong dung dịch thành Fe;

(2) Điện phân dung dịch FeCl3 có màng ngăn;

(3) Chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3 sau đó chuyển Fe(OH)3 thành Fe2O3 rồi khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao;

(4) Cô cạn dung dịch rồi điện phân FeCl3 nóng chảy;

Cách làm thích hợp nhất là:

A.

(1) và (2).

B.

Chỉ có (3).

C.

(2) và (4).

D.

(1), (2) và (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ có (3).

Cách 1: dùng Zn để khử thì sẽ cho Fe2+.

Cách 2: khi điện phân thì Fe3+  sẽ bị khử thành Fe2+.

Cách 4: chỉ điện phân nóng chảy với các muối hoặc oxit của các kim loại có tính khử mạnh, Fe là một kim lọai có tính khử trung bình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...