Để điều chế NaOH trong công nghiệp người ta đã dùng cách nào sau đây?

1. Cho Na tác dụng với H2O: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2

2. Cho Na2O tác dụng với H2O: Na2O + H2O  2NaOH

3. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp:

2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2↑ + Cl2

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

1, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3.

Để điều chế NaOH trong công nghiệp người ta điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp:

2NaCl + 2H2 2NaOH + H2↑ + Cl2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.