Để đưa một vật khối lượng 1 (kg) lên cao với gia tốc chuyển động có giá trị bằng 3 (m/s2), thì cần phải tác dụng lên vật đó một lực bằng

A.

≈ 13 (N).

B.

≈ 10 (N).

C.

≈ 7 (N).

D.

≈ 3 (N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

≈ 13 (N).

Lực tác dụng lên vật khi được kéo lên:

  Lực kéo ; trọng lực .

Theo địng luật II Newton, chọn chiều dương từ dưới lên:

          Fk − P = m.a Fk = m (g + a) ≈ 13 (N).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.