Để được 54,054 ml dung dịch NH3 20% (khối lượng riêng D = 0,925 g/ml) cần hòa tan bao nhiêu lít NH3 (đktc)?

A.

13,176 lít.

B.

13,765 lít.

C.

39,529 lít.

D.

40,029 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

13,176 lít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.