Để duy trì dao động của một dao động tắt dần để nó kéo dài mãi mãi, người ta:

A.

Tác dụng vào vật dao động một lực biến thiên điều hòa.

B.

Làm giảm độ nhớt của môi trường dao động.

C.

Cung cấp năng lượng cho vật để bù đắp phần năng lượng đã mất do ma sát. 

D.

Làm tăng độ nhớt của môi trường dao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cung cấp năng lượng cho vật để bù đắp phần năng lượng đã mất do ma sát. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.