Để hạn chế xói mòn trên đất dốc tại vùng đồi núi nước ta, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?

A.

Chống bạc màu, nhiễm mặn.

B.

Thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.        

C.

Làm ruộng bậc thang, trồng cây theo băng.        

D.

Bón phân, cải tạo đất nông nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...