Để lát kín một sàn nhà hình vuông có chu vi 16 m người ta cần 100 viên gạch hình vuông có độ dài cạnh là bao nhiêu, biết diện tích mạch vữa không đáng kể.

A.

40cm

B.

30cm

C.

25cm

D.

50cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Độ dài một cạnh của sàn nhà là: 16 : 4 = 4 (m) Diện tích của sàn nhà là: $4 \times 4 = 16\,({m^2})$ Đổi $16{m^2} = 160000c{m^2}.$ Để lát kín sàn nhà diện tích $160000c{m^2}$ cần 100 viên gạch hình vuông. Vậy diện tích một viên gạch là: $160000:100 = 1600\,(c{m^2})$ Ta có: $40 \times 40 = 1600$ nên độ dài một cạnh của viên gạch hình vuông là 40cm. Đáp số: 40cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Số thập phân. Các phép tính với số thập phân - Đề số 62

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.