Để nhận biết 2 khí không màu đựng trong 2 bình riêng biệt bị mất nhãn chứa CO2 SO2, người ta có thể dùng hoá chất nào sau đây?

A.

Dung dịch Ca(OH)2.

B.

Dung dịch Br2

C.

Dung dịch Ba(OH)2.

D.

Dung dịch Na2CO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch Br2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...